باد پاش BG10C

■ دارای بدنه فلزی و سه نازل در سایزهای مختلف