بکس بادی درایو 1/2 AW12G

■ درایو 1/2
■ گشتاور 720 نیوتن
■ تهیه شده از جنس آلومینیوم دایکاست
■ سبک و مقاوم
■ مجهز به سیستم چکشی(Twin Hammer)

 

دانلود فایل

فشار مورد نیاز (bar) 6-8
درایو 1/2
گشتاور(N.M) 720