علف زن بنزینی BC52G

■ دارای سیستم استارت سریع quick start

 

دانلود فایل

وزن خالص (Kg) 8.5
توان موتور(W) 1400
گنجایش موتور (cc) 51.7
نوع موتور (2)stroke,air -cooled
گنجایش باک سوخت (L) 1.1
قطر شفت (mm) 28