پیستوله رنگ پاش SG80T

■ سه تنظیمه
■ دارای مخزن پلاستیکی

 

دانلود فایل

حجم مخزن (mL) 600
مقدار مصرف رنگ(cc/min) 600
فشار هوای مورد نیاز(PSI) 70